Lämmityskulujen pienentäminen suorasähkölämmitystalossa

Suomessa on lukuisia omakotitaloja, joissa lämmitysmuotona on suora sähkölämmitys. Vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän (vesipatterit tai vesikiertoinen lattialämmitys) puuttuessa näistä, vaikuttaa se merkittävästi siihen, millaisia keinoja lämmityskulujen laskemiseen on tarjolla.

Ilmalämpöpumpun avulla toki voidaan saavuttaa merkittäväkin apu lämmityskulujen kurissa pitoon. Maalämpö- tai ilmavesilämpöpumpun hyödyntäminen vaatii sähköpattereiden tai katto/lattiavastusten vaihtamista esimerkiksi vesikiertoisiin pattereihin. Tämä nostaa lämpöremontin hinnan useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin yhdessä lämpöpumpun kanssa. Mikäli näin halutaan kuitenkin tehdä, on edullisin vaihtoehto hankkia ilmevesilämpöpumppu ja Atlantic Panama radiaattorit, joita tarvitaan vähemmän kuin perinteisiä vesipattereita. Tällainen remontti maksaa noin 20 -25 tuhatta euroa.

Usein suorasähkölämmitystalon ilmanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilmakoneella eli LTO-laitteella. Tällöin tilanne on valoisa energiatehokkaan lämmitysremontin kannalta. Ratkaisuna on nykyisen LTO-koneen päivittäminen poistoilmalämpöpumpuksi (PILP). Nykyinen laite jää käyttöön hoitamaan ilmanvaihdon kuten ennenkin, mutta sen lämpimästä ulospuhallusilmasta otetaankin lämpö talteen Multiheater ECO-lämpöpumpulla. Hyvällä hyötysuhteella talteen saatu lämpöenergia johdetaan takaisin taloon tuloilmakanavaan liitettävällä Hydrocell-kanavapatterilla. Muutostyö on yksinkertainen ja mikä parasta, se on edullinen. Katso lisää Costella.fi/multiheater tai www.multiheater.fi 

1. Nykyisen lämmöntalteenotto- (LTO)-koneen ulospuhallus eli jäteilma kierrätetään Multiheater ECO-lämpöpumpun läpi.
2. Multiheater -lämpöpumppu ottaa lämmön talteen toiseen kertaan. Sen tuottama lämpö siirretään Hydrocell-kanavapatterilla huoneisiin lähtevään tuloilmaan. Hydrocell-patteri liitetään yksinkertaisesti LTO-koneesta lähtevään tuloilmakanavaan.