Säästöjä lämpöpumpun ja kiinteistöautomatiikan avulla

Haminassa kaksi sähkölämmitteistä pienkerrostaloa lämmitetään nyt ison ilmavesilämpöpumpun avulla. Aiemmin 608 asuinneliötä lämmitettiin suoralla sähköllä, ja lisälämpöä saatiin tarvittaessa viereisen koulurakennuksen kaasukattilalta kaukolämpö periaatteella.

A-talossa sijaitsevalla järjestelmällä lämmitettiin molemmat talot ja käyttövesi. Lämpö ja lämmin käyttövesi syötettiin A-talolta B-taloon maakanaalia pitkin. Talojen vuosikulutus oli n. 62 000 kWh.

Lämmitysjärjestelmäsaneeraus tuli ajankohtaiseksi, kun koululta saatavasta lisälämmöstä jouduttiin luopumaan tämän vuoden kuluessa. Epäiltiin myös sähkövastusten riittävyyttä kaasulämmityksen osuuden jäädessä pois. Lisälämpöä siis tarvittiin, suorasähkölämmityksen tehon kasvattaminen ei ollut toivottu ratkaisu. Lisäksi ikääntynyt kiinteistöautomaatio vaati päivittämisen uuden lämmitysjärjestelmän ohjaukseen ja hallintaan.

Ratkaisu

Kohteeseen asennettiin Costella Oy:n toimesta Multiheater EVI HP 25 kW ilmavesilämpöpumppu, sekä 500 litran Austria Email SISS hybridivaraaja välilaipiolla ja sisäisellä käyttövesivaraajalla.

Kiinteistölämpöpumppu Multiheater EVI
Multiheater EVI HP ilmavesilämpöpumppu on tehokas, helppo asentaa ja hinta suhteessa kilowatteihin on merkittävän edullinen.

Multiheater EVI HP 25 lämpöpumppu valikoitui kohteeseen sen helpon asennuksen ja etähallintajärjestelmän vuoksi. MH Evillä on myös varsin hyvä hinta / teho suhde.

Austria Email SISS varaajalla saadaan lämpöpumpulle puskurivesitilavuutta ja käyttöveden esilämmitys. Vanha varaaja jäi osaksi järjestelmää. Kokonaisvaltaisena ratkaisuna myös lämmitysjärjestelmän putkikytkentöjä järkeistettiin Costellan toimesta. Koko järjestelmää ohjaamaan asennettiin Easy Control automatiikka. Lämpöpumpulle on myös erillinen järjestelmä, jolla päästään säätämään lämpöpumpun sisäisiä parametreja ja näin optimoimaan sen toimintaa.

Austria Email SISS varaaja

Etähallinnan etuja

Lämmönsäätö molemmissa taloissa päivitettiin lämpöpumpulle optimoituun säätötekniikkaan. Sen ansiosta ensisijainen lämmönlähde on aina lämpöpumppu, ja sähkö otetaan käyttöön vasta tarvittaessa. Käyttöveden esilämmityksen ansiosta suorasähkön osuus käyttöveden lämmityksestä pienenee myös murto-osaan aikaisemmasta.

Web valvomon kautta nähdään kiinteistön tila yhdellä silmäyksellä ja saadaan mahdolliset hälytykset heti koko järjestelmästä, jolloin minimoidaan seisokkiajat. Tällaisissa kohteissa ei ole paikan päällä jatkuvaa valvontaa, näin järjestelmän mahdollinen häiriötila voidaan etävalvonnan ansiosta huomata heti. Tällä varmistetaan, ettei suunniteltuja säästöjä pääse hukkumaan häiriön takia, jota ei huomattu. Automaatiolla saadaan energian säästö pidettyä maksimissaan, kun lämmitysjärjestelmä toimii niin kuin on suunniteltu.

Näin myös saavutetaan kustannussäästöjä, kun huoltohenkilökunnan ei tarvitse aina ajaa paikalle. Web valvomon myötä lämmitysjärjestelmää voidaan myös optimoida ja tarvittavat järjestelmän säädöt suorittaa etäyhteyden kautta.

Kiinteistöautomaatioon voidaan tarvittaessa liittää lisätoiminteita ja ulkopuolisia säätötekijöitä. Lämmitysjärjestelmä voi hyödyntää vaikka sääennustetta: jos sääennusten esimerkiksi lupaa kovaa pakkasyötä, voidaan jo päivällä, kun lämpöpumpulla päivälämpötilan myötä yötä parempi hyötysuhde, nostaa sisälämpötilaa jo asteella parilla ja varata vesimassaa etukäteen eli ennakoida. Pörssisähkön seuranta mahdollistaa lämmityksen, kun energia on edullista. Teho seurannalla voidaan pitää kiinteistön kokonaiskulutus kurissa ja näin monesti vältytään pääsulake koon kasvattamiselta.

Web valvomo

Costella = Laitteet + Osaaminen = Ratkaisu

Costella maahantuo lämmitysjärjestelmiä, varaajia, ilmalämpöpumppuja ym. aihepiirin tekniikkaa. Asiantuntemus on laajaa ja osaamisen taso korkeaa, ja niin sähkö- ja putkityöt kuin lämmitysjärjestelmien automaatio-osaaminenkin löytyvät saman katon alta. Näin on mahdollista rakentaa kuhunkin kohteeseen mahdollisimman yksilöity ratkaisu energiansäästöä ja myös käyttömukavuutta ajatellen. Emme vain asenna kilowatteja, vaan toteutamme kokonaisvaltaiset ratkaisut lämmitystavasta riippumatta.