Hybridilämmitys

Hybridilämmitys integroidulla kondenssikaasukattilalla on Atlantic Hybrid Gas ja  integroidulla öljykondenssikattilalla on Atlantic Hybrid Oil A.I.

Hybridilämmitys maakaasu kondenssikattilalla ja ilmavesilämpöpumpulla – Hybrid Duo Gas, kaikki samassa

Hybridilämmitys ilmavesilämpöpumpulla ja maakaasulla on edullinen lämmitysmuoto alueella, jossa on maakaasuverkosto. Paras ilmavesilämpöpumppu maakaasualueelle on hybridilämmitysjärjestelmä joka ottaa lämmön ilmasta ja käyttää maakaasua varalämmönlähteenä kovilla pakkasilla. Edullinen lämmitys ilmavesilämpöpumpulla ja kondenssikaasukattilan suuri teho aina käytettävissä.


Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil  – Ilmavesilämpöpumppu säästää ja öljylämmitys varmistaa

Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil on nimensä mukaisesti hybridi lämmityslaite, joka ottaa lämpöenergian pääasiassa ilmasta ja toissijaisesti öljystä. Siinä on siis yhdistettynä ilmavesilämpöpumppu ja öljykondenssikattila.

Kaikilla ilmavesilämpöpumpuilla on oltava joku apulämmönlähde erittäin kovien pakkasten varalle, kun pelkän lämpöpumpun teho ei riitä kattamaan kaikkea talon ja käyttöveden lämmitystä. Tavallisilla ilmavesilämpöpumpuilla tuo lisälämmönlähde on sähkövastus. Atlantic Hybridissä se on öljy. Atlantic Hybrid lämpöpumpun teho on 18-14 kW ja öljypolttimen 23 kW tai 29 kW.

Atlantic Hybrid Oil – täsmäisku energiaremontoitavaan öljylämmitystaloon

Viimeistään silloin, kun vanha öljykattila ja öljypoltin tulevat tiensä päähän, on erittäin kustannustehokasta vaihtaa päälämmönlähteeksi auringon tuottama lämpö joka ilmavesilämpöpumpulla siirretään talon lämmitysveteen.

Ulos asennetaan ulkoyksikkö joka kylmäaineen avulla siirtää lämmön vanhan kattilan tilalle sijoitettuun sisäyksikköön joka on itse asiassa myös nykyaikainen öljykondenssikattila. Öljyä kuluu jatkossa huomattavasti vähemmän. Koska laitteisto käyttää öljyä ainoastaan huipputehojen tuottamiseen, riittää ennen vuodessa poltettu öljymäärä nyt noin 10 vuotta.

Lämpöpumpun vuosihyötysuhde joka muodostuu koko lämmityskauden kulutetun ja saadun energian suhteesta on 4,3. Käytäntö on osoittanut, että entiset lämmityskustannukset puolittuvat.

Öljylämmitys suomalaisissa kodeissa

Yleisimmin öljylämmitysjärjestelmä on rakennettu 1950-1980 lukujen patterilämmitteisiin taloihin. Tällaisia taloja on maassamme vielä yli 200 000 kpl joissa lämmitysjärjestelmä on alkuperäinen ja vaatii siis lähivuosina uusimista.

Uusiminen on järkevintä suorittaa ennen kuin vanha kattila hajoaa, se kun tapahtuu yleensä talvella ja vieläpä viikonloppuna kun korjaukset on tehtävä hätätyönä. Tällöin kiireessä öljylämmitysjärjestelmä vain vaihdetaan uuteen, koska ei ole aikaa alkaa suunnitella energiaremonttia kun talo jäätyy ja on hätä. Tällöin myös on monasti maksettava se mitä pyydetään, kunhan asennusfirma vain jostakin saadaan paikalle.

Energiaremontti öljylämmitystaloon

Kun energiaremonttia päästään miettimään rauhassa, muodostuvat yleisemmin vaihtoehdoiksi joko maalämpöpumppu tai ilmavesilämpöpumppu. Kun öljylämmitystalossa on yleensä patterilämmitys, tarkoittaa se että lämmitysverkoston tarvitsema menoveden lämpötila on aikanaan mitoitettu melko korkeaksi esim. +50°C tai ylikin. Nykyaikaisessa lattialämmitysjärjestelmässä selvitään vastaavasti n. +35° C asteella.

Tämä pattereiden tarvitsema lämpötila onkin ratkaisevassa asemassa mietittäessä vaihtoehtoja uudelle lämmitystavalle ja laitteen mitoitukselle. Lämpöpumput kun eivät haluaisi tuottaa kovin kuumaa vettä. Tuottavat kyllä, mutta hyötysuhde huononee jyrkästi ja kovimmilla pakkasilla tarvittava tosi kuuma lämmitysvesi jää haaveeksi kun lämpöpumpputekniikan rajat tulevat vastaan.

Tästä syystä tarvitaan se apuenergian lähde. Maalämpöpumppu voidaan mitoittaa kylläkin ns. täystehoiseksi, jolloin lämpökaivo porataan riittävän syväksi tai tehdään kaksi kaivoa ja itse pumppu valitaan riittävän suuritehoinen. Tämä kokonaisuus vain on kaikkein kallein.

Lämpöpumput tarvitsevat apulämmönlähteen

Osatehoiset maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput ovat edullisempi investointi. Tällöin talon sähköliittymän ja sulaketaulun tulee riittää apuvastuksille vielä lämpöpumpun kompressorin lisäksi. Öljylämmitystalossa näin ei useinkaan ole. Koska lämmitys on perustettu öljykattilalle on liittymäkoko usein vain 3 x 25 A joka ei ole riittävä.

Atlantic Hybrid Duo Oil – ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin

Varmasti tarpeeksi kuumaa vettä, ja riittävästi    Hybridilämpöpumppu on ilmavesilämpöpumppu ja öljykondenssikattila yhdessä

Tarpeeksi kuumaa vettä lämmityskiertoon on aina saatavana. Tehokas ulkoyksikkö tuottaa +60°C asteista vettä vielä -20°C pakkasella ilman mitään apuja, öljyn mukaan tulo nostaa saatavan lämpötilan tarvittaessa +80°C asteeseen. Lämpö eikä kuuma vesi lopu kovimmillakaan pakkasilla.

Sähköliittymää ei tarvitse suurentaa ja entinen tila riittää laitteelle

Talon sähköjärjestelmä riittää aina. Lämpöpumppu tarvitsee vain 3 x 16 A sulakkeet, koska huipputehot tehdään öljyllä.
Sisäyksikkö on vain jääkaapin kokoinen ja pitää sisällään koko pannuhuoneen tekniikan, joten sille löytyy tila pieneenkin kattilahuoneeseen.

Antaa pelivaraa öljyn ja sähkön hankinnalle

Koska öljyä kuluu normaalisti vain alle 200 litraa vuodessa, voi öljysäiliön täyttää sinä vuonna kun öljyn hinta on alimmillaan.
Sähköyhtiöiden varustaessa asiakkaansa etäluettavilla mittareilla ja valmiudella hinnoitella sähkö kulutushuippujen mukaan on odotettavissa sydäntalvella kalliimmat sähkön hinnat pakkaspäivinä.
Tämä osuu pahasti niin maalämmön kuin sähköavusteisen ilmavesilämpöpumpun käyttäjälle.
Atlantic Hybrid Oil sen sijaan voi käyttää öljyä aina sähkön hinnan käydessä huipussaan.

Kannattava investointi

Nopea takaisinmaksuaika. Nykyaikainen öljykattila ja poltin sekä uusi automatiikka maksavat normaalisti jo puolet Atlantic Hybridin hinnasta. Nyt koko laitteisto joka sisältää kaksi lämmitysjärjestelmää maksaa kuitenkin vain hyvän ilmavesilämpöpumpun verran, öljylämmitysjärjestelmä tulee ikään kuin kaupan päälle.

Helppo ja nopea asennus, mahdollista myös talvella

Öljykondenssikattila ja käyttövesivaraaja yhdessä
Öljykondenssikattila ja käyttövesivaraaja yhdessä. Asennuskohteesta riippuen varaaja voidaan asentaa rinnalle tai päälle.

Asennus on helppoa koska kattilahuoneessa tarvitsee vain liittää lämpölinjat ja käyttövedet sisäyksikköön.
Ulkopuolisia osia tarvitaan yleensä vain täyttö- ja sulkuventtiilit sekä käyttöveden varolaiteryhmä (kuuluu toimitukseen). Ulkoyksikön asennus vastaa suuren ilmalämpöpumpun asennustyön laajuutta.
Öljypoltinkin on valmiiksi paikoillaan käyttöä varten. Säätöjen tarkistus ja käyttöönotto kuitenkin vaaditaan.

Alfea Hybrid Duo Oil esite 8 sivua  Energiatehokkuus ja suorituskyky

Katso pdf-esitteet:

Alfea Extensa esite 1 sivu Atlantic Hybrid Duo Oil 2016 

Alfea Hybrid Duo Oil esite 8 sivua Katso kokemuksia suuressa talossa 


Öljypoltin jo nyt Low-NOx (Atlantic, Oertli, De Dietrich)

Muut Atlantic Alfea ilmavesilämpöpumppumallit 

Esimerkkejä energiaremonteista

Öljylämmitys uudiskohteeseen